• Обосновка на проекта

    В българо-гръцкия трансграничен район вече има значителна по своето количество и качество здравна инфраструктура. Липсва обаче баланс между разпределението на здравните центрове  и качеството на здравните услуги в градските и селските райони. Прочетете повече
  • цели

    Здравето е най-важното измерение на човешкия живот. Общата цел на проекта MEDICINET е да подпомогне реализацията на съвместни действия, които имат за задача подобряване качеството на живот, така че да се насърчи използването на трансграничната зона, чрез осигуряване на сближаване и подобряване на конкурентоспособността. Прочетете повече
  • 1
  • 2

Новини и събития

Добре дошли в нашия проект

Проектът MEDICINET (“Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи”) се счита за първото сериозно и широкомащабно усилие, фокусирано върху сътрудничеството между болници в областта на спешната и неотложната медицинска помощ.

Той беше разработен в сътрудничество между персонала на болниците в Комотини (Гърция) и Кърджали (България), вземайки под внимание нуждите по отношение на медицинските услуги в двата региона.
Следва да бъде обърнато внимание, че проектът MEDICINET има най-висок бюджет между всички одобрени проекти в рамките на първите две покани на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013.
Чрез тази страница в Интернет ние Ви каним да проследите изпълнението на нашият проект стъпка по стъпка, както и да обменим идеи и опит...

програма

Няма събития

проект документален

Medicinet