• Στόχοι του έργου

  • Πλαίσιο του έργου

    Στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Βουλγαρία υπάρχουν ήδη σημαντικές υποδομές υγείας. Ωστόσο η διασπορά των εγκαταστάσεων υγείας και η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας βρίσκονται σε ανισορροπία μεταξύ των αστικών και των αγροτικών κέντρων. Περισσότερα
  • 1
  • 2
  • 3

Νέα & Δράσεις

Καλωσήλθατε στο έργο

Το έργο MEDICINET αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια μεγάλης κλίμακας, σε επίπεδο νοσοκομείων, για τη συνεργασία στον τομέα της αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και έκτακτων ιατρικών συμβάντων.
Σχεδιάστηκε από τα στελέχη των νοσοκομείων της Κομοτηνής (Ελλάδα) και Kardzhali (Βουλγαρία), με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες ιατρικών υπηρεσιών των δύο περιοχών.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο MEDICINET εξασφάλισε τον υψηλότερο προϋπολογισμό στα πλαίσια και των δύο προσκλήσεων του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013.

Αποτελέσματα & Παραδοτέα

Βίντεο Έργου

Medicinet